Regulamin Portalu

Regulamin Portalu-slubiweseleportal.pl

 

Postanowienia ogólne.

 

1.Przynależność do portalu www.slubiweseleportal.pl, (dalej nazywany Portal-slubiweseleportal.pl) wymaga akceptacji Regulaminu.

 

2.Akceptacja przez Ogłoszeniodawcę Regulaminu Portalu - slubiweseleportal.pljest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu - slubiweseleportal.pl,
-
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i we wpisie ogloszeniowym są zgodne      z prawdą,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Portalu - slubiweseleportal.pl, przekazanych        w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora Portalu-slubiweseleportal.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu Portalu - slubiweseleportal.pl.

 

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażaniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

 

4.Nazwa Portalu-slubiweseleportal.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

 5. Administrator  Portalu - slubiweseleportal.pl zastrzega sobie prawo dozmiany postanowieńregulaminu bez koniecznościuzasadnianiaprzyczyny.

W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Administrator Portalu poinformuje o tym niezwłocznieOgłoszeniodawców i Użytkowników portalu poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach Potralu-slubiweseleportal.pl.

Uaktualniona wersja regulaminu będzie obowiązywać zawsze od momentu jej zamieszczenia.

 

6.Portal-slubiweseleportal.pl zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika Portalu. Nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez błędów, wad czy przerw oraz że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom jego Ogłoszeniodawców i Użytkowników.

 

7.  Do Portalu-slubiweseleportal.pl zarejestrować może się każda osoba/firma z Polski  i zagranicy.

 

  

Prawa i obowiązki Portalu - slubiweseleportal.pl

 

1. Okres instalacji pakietu wpisu ogłoszeniowego na Portalu-slubiweseleportal.pl

może wynieść do 7 dni roboczych.

Termin instalacji pakietu wpisu ogłoszeniowego wynosi na ogół 2-3 dni.

 

2Portal-slubiweseleportal.plzobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie zamieszczenia pakietu wpisu ogłoszeniowego w ramach wybranego okresu abonamentowego.

Portal-slubiweseleportal.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu  w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje pocztą e-mail.

 

3. Portal-slubiweseleportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,

- wykorzystania udostępnionych Ogłoszeniodawcy informacji autoryzujących,

- dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
- naruszenia postanowień umowy przez Ogłoszeniodawcę.

 

4. Portal-slubiweseleportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych Ogłoszeniodawcy.

 

5. Odpowiedzialność Portalu-slubiweseleportal.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Ogłoszeniodawcę.

 

Prawa i obowiązki Ogłoszeniodawcy.

 

1. Ogłoszeniodawcazobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, nazwe firmy, a także opcjonalnie pozostałych danych.

 

2. Ogłoszeniodawca ma prawo wglądu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont
Ogłoszeniodawcówi Użytkownikow Portalu.

Ogłoszeniodawca ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.


3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Ogłoszeniodawca udostępnia usługę.

 

4. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania informacji o zawartości warezowej.

 

5.Wpis ogłoszeniowy do Katalogu firm:

- wpis ogłoszeniowy powinien być w języku polskim,

- wpis ogłoszeniowy musi być związany z branżą ślubną lub weselną, 

- wpis ogłoszeniowy musi być związany z kategorią, w której ma zostać zamieszczony, a także zgodny z treścią strony internetowej, do której się odnosi,

- opis zamieszczony w ogłoszeniu nie może zawierać linkow prowadzących do innych stron niż  ta, do której odnosi sie wpis ogłoszeniowy.

- wpis ogłoszeniowy nie może być napisany tylko dużymi literami,

- wpisy napisane  tylko DUŻYMI  LITERAMI  będą usuwane nawet po opłaceniu faktury.

 

Uwaga:

Portal-slubiweseleportal.pl rezerwuje sobie pawo do zedytowania lub usunięcia wpisu ogłoszeniowego lub jego części.

Prosimy o zamieszczanie wpisu ogłoszeniowego w kategorii katalogu firm najdokładniej okreslającej profil produktu lub usługi, którego dotyczy ogłoszenie.

Portal-slubiweseleportal.pl rezerwuje sobie prawo do przesunięcia wpisu ogłoszeniowego do bardziej odpowiadającej jego profilowi kategorii katalogu firm niż ta, w której został zamieszczony przez Ogłoszeniodawcę.

Jeżeli Portal-slubiweseleportal.pl uzna, że wpis ogłoszniowy jest nie zgodny z Regulaminem Portalu-slubiweseleportal.pl zostanie on usunięty bez możliwości refundacji opłaconych kosztów zwiazanych z jego zamieszczeniem.

Wpis ogłoszeniowy nie jest umieszczany automatycznie. Pojawia się dopiero po opłaceniu  abonamentu.

 

 

Oświadczenie poufności i ochrony danych osobowych.

 

Portal-slubiweseleportal.pl zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i przestrzegania poufności danych osobowych zarejestrowanych Ogloszeniodawcow i Użytkowników Portalu-slubiweseleportal.pl

 

1. Podczas wchodzenia na Portal-slubiweseleportal.pl i żądania wyświetlenia strony www.slubiweseleportal.pl, serwery automatycznie rozpoznają adres IP i nazwę domeny odwiedzającej portal osoby. Dane te nie ujawniają jednak żadnych informacji osobistych, a uzyskane informacje służą wyłącznie do opracowywania statystyk liczby odsłon stron i liczby różnych użytkowników odwiedzających portal.

 

2. Pliki cookie przechowują nazwę domeny określoną na podstawie adresu IP użytkownika portalu oraz ilości jego odwiedzin. Używane sa przede wszystkim w celu zaoszczędzenia mocy procesora, utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik Portalu nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.

 

3. Podczas rejestracji na Portal-slubiweseleportal.pl wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej. Informacja ta nie jest przekazywana osobom trzecim bez wcześniejszej zgody posiadacza danego adresu.

Ujawnienie jakichkolwiek danych otrzymanch od Ogłoszeniodawców iUżytkowników Portalu przez Portal-slubiweseleportal.pl może nastąpić tylko zgodnie z następującymi zasadami:

- w przypadku, gdy Portal-slubiweseleportal.pl jest do tego zmuszone nakazem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nakazem Sądu RP.

- w przypadku, gdy Potal-slubiweseleportal.pl zamierza współpracować przy śledztwie dotyczącym domniemanego łamania prawa bez otrzymania nakazu sądu, czy jakiegokolwiek wymagania prawnego.

- przypadku, gdy konieczna jest ochrona praw slubiweseleportal.pl.

 

4.Portal-slubiweseleportal.pl używa wszystkich dostepnych środków, aby zabezpieczyć wszelkie informacje otrzymywane od zarejestrowanych Ogłoszeniodawców i Użytkownikow Portalu i nie jest odpowiedzialny za złamanie środków bezpieczeństwa zainstalowanych do ochrony rzeczonych informacji przez osoby trzecie.

 

5.Portal-slubiweseleportal.pl nie jest odpowiedzialny za politykę ochrony poufności innch witryn internetowych, do którch podaje odnośnik.

 

6.Odwiedzając Portal-slubiweseleportal.pl i rejestrując się na jego forum Ogłoszeniodawcy i Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji w wyżej opisany sposób.

 

  

Administrator Ślub i Wesele Portal

www. slubiweseleportal.pl

ZT-Images Internet Services