Ślub Kościelny

Ślub Kościelny

 

 

Dokumenty, wymagania i opłaty potrzebne

do zawarcia ślubu kościelnego.

 

1. Świadectwo chrztu.

Dokument ten jest równocześnie informacją o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, świadczącym, o tym, że dana osoba jest członkiem Kościoła Katolickiego, nie zawierała nigdy wcześniej związku małżeńskiego i nie skladała ślubów kapłańskich lub zakonnych.

Ważne: Termin ważności: 6 lub 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu, zależnie od tego jaki termin honoruje parafia, w której bierzemy ślub.

 

Opłata:

ok 30 zł.

 

 

2. Świadectwo bierzmowania.

Wydawane jest ze świadectwem chrztu na tym samym dokumencie. Przy braku sakramentu bierzmowania, kościół katolicki wymaga jego przyjęcia przed ślubem.

 

 

3. Zaświadczenia o zakończeniu kursów przedmałżeńskich.

 

 

4. Dowody tożsamości.

 

 

5. Czasem należy okazać ostatnie świadectwo z religii z oceną.

 

6. Dodatkowe dokumenty.

= > Wdowy lub wdowcy: Świadectwo zgonu współmałżonka

= > Nieletni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński bez wiedzy rodziców:  Zezwolenie  ordynariusza na pobłogosławienie zwiazku przez proboszcza.

Pozostałe wymagania kościelne.

= > Sakrament małżeństwa należy zawierać w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Jeżeli narzeczeni zamierzają wziąć ślub na terenie innej parafii, proboszcz parafii rodzinnej musi wystawić licencję na ślub (za pozwoleniem ordynariusza lub proboszcza).

= > Katolicki ślub kościelny może odbyć się każdego dnia, z wyjątkiem Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Tylko w wyjątkowych wypadkach ksiądz może błogosławić katolicki związek małżeński w Adwencie lub w Wielkim Poście.

= > Świadkami ślubu kościelnego powinni być katolicy, żyjący zgodnie z nauką Kościoła. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, lub które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania. W niektórych parafiach proboszcz może żądać okazania świadectw bierzmowania świadków.

> Zapowiedzi: Wywieszane są na dwa tygodnie przed datą ślubu i informują o zamiarze wejścia danej pary w związek małżeński.

= > Spowiedź: Jedna spowiedź po dostarczeniu wszystkich dokumentów i spisaniu protokołu przedślubnego, druga na kilka dni przed ślubem. Przed spowiedzią należy uprzedzić księdza, że przystępujemy do spowiedzi przedślubnej. Potwierdzenie spowiedzi dostajemy na wydanych przez parafię wcześniej „karteczkach”, które okazujemy tuż przed ceremonią ślubną.

 

 

 

Opłaty za Ceremonię Ślubu Kościelnego.

 

 

 

=> Udzielenie sakramentu ślubu: 100 zł.  do  800 zł.

* w niektórych kościołach bez opłaty lub tzw.‘co łaska'

 

 

 

 

=> Organista:  50 zł.   do  300 zł.

* w niektórych kościołach bez opłaty lub tzw.‘co łaska'

 

 

 

=> Zapowiedzi: 70 zł.  do  200 zł.

* w niektórych kościołach bez opłaty

 

 

 

=> Dodatkowo, w niektórych kościołach: ok. 50 zł.  zapalenie świec.

 

 

=> Przybranie kościoła kwiatami: najczęściej we własnym zakresie.

 

     Proboszcz parafii, w której odbył się ślub, zobowiązany jest do odnotowania tego faktu w księdze zaślubionych. Zapis powinien objąć dane personalne stron i świadków, miejsce i datę zawarcia związku małżeńskiego. Fakt zawarcia małżeństwa musi być odnotowany w księgach ochrzczonych każdej ze stron.

 

 

 

* Podane w artykule informacje, terminy i opłaty  mogą być inne i są uzależnione od zasad obowiązujących w poszczególnych parafiach kościelnych.

Dane Kontaktowe